Samozřejmě nestačí mít pomůcky v batohu, je také velmi důležité, abyste vy a vaši přátelé, věděli, jak se s nimi pracuje. K tomu je nejlepší absolvovat lavinový kurz, kde se dozvíte nejen o efektivním hledání, ale také o vyhodnocování počasí, sněhu, či první pomoci. Bohužel, po jednom kurzu se z vás hned nestanou odbornice přes laviny, ale získáte základy, které pak můžou zachránit váš nebo něčí život. Dalším pravidelným tréninkem, nasbíráte zkušenosti, a naučíte se vyhodnocovat situaci v horách a eliminovat nebezpečí na minimum.

Lavinový vyhledávač „pípák“, sonda a lopata aneb svatá trojice každé freeriderky či skialpinistky

Tato trojice je, po zkušenostech a soudnosti, tím nejdůležitějším, co byste s sebou v terénu měly mít. A co je velmi důležité, abyste vy i vaši přátelé, uměli se vším perfektně zacházet a v případě nutnosti jednali tak rychle, jak jen to jde. A přestože půjde o velmi stresovou situaci, nesmíte váhat!!!
Také byste v tomto případě neměly hledět na peníze a investovat do kvalitního vybavení, i když je třeba nikdy nepoužijete. Za záchranu života to stojí.
A jak už bylo napsáno ze začátku, i zde jde o velmi rozšířený popis a způsob používání, proto se zaměříme na stručný přehled, a pro způsoby použití navštivte nejlépe lavinový kurz s odborníky.

Lavinový vyhledávač

neboli „pípák“ je ve stručnosti vysílač a přijímač, který mají všichni členové skupiny zapnutý na vysílání. V případě zavalení lavinou ti, kteří zůstali venku, přepínají pípak na přijímání a začíná hledání. Existují různé značky a modely, všechny pracují na stejné frekvenci, rozdíl je však v počtu antén. Zjednodušeně řečeno čím více antén, tím přesnější údaje a snazší ovládání. To se rovná rychlejší záchraně. Pro rekreační použití jsou tedy nejvhodnější moderní tříanténové digitální vyhledávače.
S každým přístrojem se však musíte dobře seznámit, naučit se s ním pracovat, nejlépe v lavinovém kurzu a poté pravidelně trénovat. V případě lavinové nehody není prostor pro sebemenší chybu a už vůbec na studium. 90% zasypaných by zemřelo dříve, než byste si přečetly první kapitolu návodu.

Lavinová sonda

je skládací (většinou kovová) tyčka, která slouží k dohledávání zasypaného, zjištění, jak je hluboko a označení místa zasypání. Pípák vám totiž všechny tyto informace nemusí říct nebo nemusí říct přesně.

Sněhová lopata

slouží k vykopání zasypaného. Holýma rukama bychom těžko hrabali ve zmrzlém sněhu či velkých sněhových hroudách, ani lyže či něco jiného nám nepomůže. Sníh může být tvrdý doslova jako beton. Lopata tedy musí být pevná a ergonomicky odpovídající vaším proporcím (velikost lopaty, délka madla, tvarování rukojeti). Rozhodně by měla být kovová, plastová lopata není dostatečně odolná.

Další pomůcky:

Mobilní telefon

Mobilním telefonem můžete přivolat pomoc, proto je dobré si vždycky zjistit číslo na místní horskou službu. Takže, než vyjdete na túru, zkontrolujte, zda je váš telefon dostatečně nabitý, aby se nevypnul v tu nejnevhodnější dobu, jako to většinou bývá. Signál mobilu může být dokonce zachycen Recco detektorem, ale to je jen velmi malá šance, takže mobil berte hlavně jako pomůcku pro oznámení a přivolání pomoci.


Airbagový batoh

Jak vyplývá z názvu, jde o batoh se zabudovaným airbagem, který zvyšuje možnost přežití v lavinách. Po nafouknutí vzduchového vaku (nebo více vaků) se z vás stane větší objekt, který se v lavině drží u povrchu. To je způsobeno takzvaným efektem obráceného vycezování - největší pohybující se částice zůstávají po určitém čase pohybu na povrchu a ty malé se naopak dostávají dolů. Když se uvolní lavina, stačí airbag aktivovat zatáhnutím za spouštěcí mechanismus (jako je např. na padáku).
Avalung

Přístroj, který může prodloužit váš život, pokud zůstanete pod lavinou. Funguje jako umělá vzduchová kapsa, která získává vzduch z okolního stlačeného sněhu a přenáší ho hadicí do úst. Při výdechu je odváděn vydechnutý vzduch do jiné části sněhové pokrývky za námi, takže minimalizuje otravu oxidem uhličitým a díky tomu prodlužuje dobu pod sněhem bez rizika udušení až na jednu hodinu. Nevýhodou je, že v případě pádu laviny musíte dostat náustek do úst a udržet jej v nich celou dobu, což nemusí být plně ve vaší moci.
Avalanche ball

Látkový „lampion“, který je takovou vylepšenou verzí kdysi používaných lavinových šňůr. Je posazen na horní části batohu, zatažením za odjišťovací šňůru odjistíte pružinový mechanizmus, který míč rozevře. „Lampion“ zůstane na povrchu a umožní rychlejší hledání zasypaného. Nevýhodou je, že se zasypaný člověk může nacházet až 6 metrů od míče (délka šňůry), a stále je nutné jej dohledat a vykopat.


Recco

Jsou kovové destičky, které máme často zašité ve svrchním oblečení přímo od výrobce, nebo si je můžeme pořídit samostatně a přilepit na lyžařské či snb boty. Destičky fungují na principu radarové technologie, nevysílají žádný signál, pouze ho odrážejí. Po zasypání sněhem pak záchranáři hledají zasypaného pomocí detektoru, který zachycuje odražený signál od reflektoru – Recco destiček. Detektorem na vyhledávání disponuje více než 440 středisek, helikoptérových základen, národních parků a záchranných organizací. Přesto bychom vám doporučily, abyste Recco destičky braly pouze jako doplněk, protože čas, který bude profesionálním záchranářům trvat, než se dostanou na místo nehody, je příliš dlouhý, než abyste měla dobrou šanci na záchranu. Vždy byste do lavinového terénu měly vyrážet s lavinovou sadou – lavinovým vyhledávačem, sondou a lopatou.

SPOT

Spot je satelitní vysílač, který používá současně dvě satelitní sítě a dokáže přesně zjistit vaši pozici a odeslat zpátky přes satelit na vámi zadaná telefonní čísla či maily. Pomoc přivolá pouhým stiskem jednoho tlačítka i tam, kde není pokrytí telefonním signálem (jednoduše proto, že využívá signálu GPS a satelitní spojení a ne telefonní signál). V případě ohrožení zmáčknete tlačítko a přístroj odešle signál s vaší přesnou polohou do centra tísňového volání GEOS 9-1-1, které upozorní příslušné složky a ty vám přijdou na pomoc. Kromě toho umožní požádat o asistenci či pomoc vaše známé, včetně toho, že jim zašle vaši aktuální pozici zobrazenou na mapách Google Maps. Mimo tyto nouzové funkce vám umožní odeslat zprávu o tom, že jste v pořádku vaší rodině nebo známým spolu s vaší aktuální polohou.


Lékárnička

Ta by na výpravách za hranice lyžařských středisek ve vaší výbavě neměla nikdy chybět. Vždy dobře vybavená a použitelná.


A nejdůležitější na konec – Hlavně nikdy sama!!!:

Nejrychlejší a nejúčinnější je pomoc kamarádů, kteří se nacházejí přímo na místě nehody. Mohou totiž začít s pomocí okamžitě, což je velmi důležité. Pokud se vám podaří vykopat zasypaného do 15 minut, má 90% z nich šanci na přežití, ale pak šance velmi rychle klesá. Většinu času potřebného na záchranu může zabrat kopání, proto na nalezení zbývá skutečně jen pár minut.


Bez následujících věcí byste tedy nikdy neměly vyrážet do lavinového terénu: pípák, lopata, sonda, telefon, lékárnička a kamarádi

Ostatní pomůcky vám mohou pomoci, ale nikdy nesmí nahrazovat výše zmíněnou „svatou trojici“.

Milé WILD CATky, buďte opatrné a dejte na svůj instinkt. Pokud cítíte, že byste se do nějaké akce neměly pouštět, nedělejte to! Přejeme vám krásnou zimu, plnou báječných zážitků!