Základní pomůcky: Sada lepení, pumpa, 2 montpáky

1. Sundání kol

Nejprve sundáme z našeho bicyklu kola. Sejmutí předního kola je velmi jednoduché-povolíme upínák a kolo sundáme.

Povolení upínáku

U zadního kola nám překáží přehazovačka. Proto je dobré nejprve přeřadit na nejmenší kolečko. Pak rukou odkloníme přehazovačku směrem dozadu, abychom mohly kolo lehce sundat.

2. Sejmutí plášťů a vyjmutí duše

Když máme kola volná, začneme s výměnou. Nejprve povolíme matičku, která drží ventilek v ráfku (pokud tam je) upustíme duši (pokud není ovšem píchlá a vypuštěná, měníme-li plášť, je dobré nevypouštět duši úplně, práci to neztíží, ale zbylý vzduch chrání duši před případným poškozením při sundávání pláště).

Poté si vezmeme montpáky a začneme přetahovat plášť přes ráfek kola. Začínáme na opačné straně než je ventilek (tam je největší pravděpodobnost poškození duše, proto jej zbytečně „neohrožujeme“).

Jednou montpákou podebereme plášť, přetáhneme přes ráfek a zahákneme za drát. Druhou montpákou sundáme zbytek pláště. V případě, že měníme pláště, sundáme celý plášť zároveň i s duší. Měníme-li pouze píchlou duši, necháme plášť na ráfku a vytáhneme jen duši (pozor, abyste nepoškodily ventilek).

3. Lepení duše

Pokud sebou nemáme náhradní duši, kterou bychom pouze vyměnily, nezbývá nám nic jiného, než si tu píchlou samy opravit. K tomu potřebujeme sadu lepení - kousek „šmirglu“, lepidlo a záplatu. Na každé sadě lepení je vždy uveden pracovní postup, není to nic těžkého.

Nejprve smirkovým papírem zdrsníme místo, kde je duše poškozená.

Podle velikosti záplaty (tu zase odvozujeme od velikosti poškození duše), napatláme na duši lepidlo (lepší je, když lepidlo mírně přesáhne velikost záplaty, aby se celá přilepila k duši) a chvilku počkáme.

Mezitím si připravíme záplatu, opatrně oddělíme od fólie a přilepíme na duši.

Pořádně ji přitiskneme, aby se přilepila po celé ploše. Poté sloupneme druhou část fólie chránící záplatu (fólii lze ponechat) a duši můžeme opět použít.

4. Nasazení plášťů a duše

Když máme duši opravenou, můžeme vše nasadit zpět.

V případě defektu je předtím dobré vizuálně i hmatem zkontrolovat, zda v plášti nezůstal předmět, který defekt způsobil a opravenou duši by znova propíchl.

Nejprve si duši trochu předfoukneme, aby se nám lepé vkládala pod plášť.

V případě výměny pláště pak vezmeme plášť a nasadíme jednou stranou na kolo. Většina plášťů má určený směr, ve kterém se nasazují, některé pláště se na přední kolo nasazují opačně, než na kolo zadní, proto musíme dávat pozor, jak pláště nasazujeme. Na plášti najdeme šipky, které ukazují směr nasazení pro přední a zadní kolo.

Poté vezmeme předfouknutou duši a začneme ji od ventilku vkládat pod plášť. Když máme celou duši pod pláštěm, nasadíme druhou stranu (patku) pláště na ráfek. Začínáme směrem od ventilku a postupujeme dál po obvodu, ze začátku to jde rukama, některé pláště zvládnete nasadit rukama celé, jiné vyžadují, zvláště ke konci, použití montpáky.

Na závěr kola nasadíme a nakonec dofoukneme. Posloupnost posledních dvou operací může být důležitá, pokud máte kantileverové brzdy nebo „Véčka“ - plně nafouknutá duše totiž nemusí vždy projít ani rozevřenými čelistmi brzd.

Hodně štěstí a málo defektů!

Příště se podíváme na nýtování řetězu.