Při průjezdu zatáčkou držte těžiště nad spodní klikou. Toho dosáhnete tak, že zatlačíte na řídítka směrem dovnitř zatáčky a trup vykloníte nad kolo.

Pak přeneste váhu na vnější (spodní) pedál, což zatíží pneumatiky ve správném směru. Očima sledujte výjezd ze zatáčky, dokud se do stejného směru nedostane celé tělo. Odstředivá síla narůstá v průběhu oblouku postupně. Ze začátku tedy není třeba tlačit příliš moc, největší tlak do vnějšího pedálu přichází mezi vrcholem zatáčky a jejím koncem.

V klopené zatáčce začínáte vzpřímeně a postupně se i s kolem nakláníte dovnitř zatáčky a tlačíte proti terénu.

V dalším díle se vrhneme na překážky. :-)

Biku zdar