Pro úspěšné získání výhry je potřeba správně zodpovědět soutěžní otázku a co nejpřesněji zodpovědět tipovací otázku.Soutěž probíhá od 19.9.2011 08:00 hod. do 29.9.2011 23:59 hod.

Soutěž byla ukončena! Výsledky budou zveřejněny do 10.10.2011.Ceny do soutěže:

Celkem je připraveno 225 balíčků Bake Rolls pro 5 výherců (tedy 45 ks všech příchutí pro každého), kteří správně odpoví na znalostní otázku a co nejpřesněji zodpoví tipovací otázku. V případě více shodných odpovědích rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
Pravidla soutěže:

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Soutěž o 225 balíčků Bake Rolls“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže se stává každý čtenář internetové prezentace www.wild-cat.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
 • Organizátorem soutěže je SNOW CZ s.r.o. (dále také jen „organizátor“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci SNOW CZ s.r.o..
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo vyplní všechny požadované identifikační údaje (označené červenou hvězdičkou *), odpoví správně na znalostní otázku a co nejpřesnější zodpoví tipovací otázku.
 • Organizátor nenese odpovědnost za nesprávné vyplnění soutěžní karty.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a odesláním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.
 • Pokud si výherce výhru osobně nevyzvedne do 21 dnů po dni, kdy mu byla zasláno vyrozumění, výhra propadá.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje organizátorovi a partnerovi soutěže (SNOW CZ s.r.o.) souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže poskytl, zpracovával pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje výše uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 19. 9. 2011 (08:00:01) do 29. 9. 2011 (23:59:59) na stránkách www.wild-cat.cz. Úkolem soutěžících je správné zodpovězení znalostní otázky a co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky. O výherci rozhodne co nejpřesnější zodpovězení tipovací otázky, při více shodných odpovědích rozhodne o vítězi dřívější čas doručení odpovědi.
 • Účastník soutěže odpoví na znalostní otázku, vyplní tipovací otázku a potřebné kontaktní údaje a stiskne tlačítko „Odeslat“.
 • Jméno výherce oznámí organizátor soutěže na www.wild-cat.cz do 05. 10. 2011. na základě zaslaných odpovědí, a to ze soutěžících, kteří odpověděli správně na znalostní otázku.

III. Předání výher

 • Výherci budou informováni na e-mailovou adresu uvedenou při odeslání soutěžních otázek a to nejpozději do 10. 10. 2011. Ve zprávě bude uveden způsob, termín a místo předání výhry. Organizátor neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na uvedené adrese a výhra z toho důvodu nebude moci být předána. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Cenu organizátor výherci zašle doporučeně na adresu výherce (v rámci České republiky) do měsíce po odeslání oznámení výherci. Pokud si výherce doporučenou zásilku nevyzvedne, v takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru bez možnosti kompenzace a výhra propadne ve prospěch organizátora.
 • Výhra je nepřenosná na další osoby.