Vážené čtenářky WILD CAT a soutěžící,

děkujeme všem za účast v soutěži o 225 balíčků Bake Rolls a přinášíme vám správné odpovědi a pět výherců.

Správná odpověď na znalostní otázku:

Kolik druhů má Bake Rolls?

7 druhů

Správně odpovědělo 100% soutěžících.

Správná odpověď na tipovací otázku:

Kolik DNÍ bude šéfredaktorce časopisu Wild Cat Hance Topolovové 25.9.2011?

12114 dní

Přesně do tohoto čísla a nejrychleji odpověděli tito výherci:

D. Petrtýlová
I. Mayerová
H. Vovsíková
J. Barhoň
H. NovákováVýherkcům gratulujeme a e-mailem se s nimi domluvíme na způsobu předání ceny.

Všem ostatním děkujeme za účast a těšíme se s vámi na další soutěž!Ceny pro vítěze:

225 balíčků Bake Rolls - tedy 45 ks všech příchutí pro každého výherce