Rozsah pojištění

První, na co byste měli dát pozor při sjednávání, je rozsah vybraného pojištění. Cestovní pojištění v sobě standardně zahrnuje pojištění léčebných výloh, které se vztahuje na lékařskou péči v zahraničí. Rozsah této složky pojištění je dán takzvaným limitem pojistného plnění. Jedná se o maximální částku, která může být v případě pojistné události vyplacena. Sjednávejte proto pojištění léčebných výloh s co nejvyššími limity, neboť z tohoto pojištění jsou hrazena jak veškerá ošetření, tak i hospitalizace, léky, převoz, operační úkony apod.

Sportovní činnosti

Dále je třeba si ověřit, které sportovní činnosti vaše cestovní pojištění zahrnuje. Pojistka standardně obsahuje pokrytí takzvaných rekreačních sportů (například plavání, tenis, volejbal aj.), avšak co se týká zimních sportů, je rozřazení do jednotlivých kategorií u každé pojišťovny různé. Pokud je vámi provozovaný sport v kategorii „rizikové či extrémní sporty“, je nutné si pro jeho pokrytí sjednat připojištění rizikových sportů.

Další užitečná připojištění

Vybraný balíček cestovního pojištění může již ve svém základu obsahovat vše nezbytné (například pojištění léčebných výloh, pojištění zavazadel, asistenční služby, pojištění odpovědnosti), avšak raději vždy zkontrolujte, zdali vaše pojištění zahrnuje též zásah horské služby či úrazové pojištění. Pokud ne, je třeba tyto dvě složky připojistit.

Rada na závěr

Pro výběr té nejlepší a nejvýhodnější nabídky pojištění využijte specializovanou kalkulačku cestovního pojištění, která vám veškeré nabídky přehledně porovná. Cestovní pojištění online poté můžete jednoduše sjednat a uhradit kartou či převodem, přičemž vám pojistné dokumenty přijdou ihned do emailu.